Psychotherapie

Het is jammer dat Ellen de Bruin in haar artikel `Therapiecultuur is geen garantie voor geluk' (NRC Handelsblad, 24 februari) een eenzijdig en negatief beeld geeft van de werkwijze van psychotherapeuten betreffende de verwerking van traumatische ervaringen. Nog veel therapeuten zouden hun cliënten te veel ruimte geven voor het oeverloos uiten van hun emoties. Door dit ,,zwelgen in hun emoties'' worden ze afhankelijk van deze vorm van aandacht krijgen, in plaats van hen te helpen ,,weer op eigen benen te leren staan''.

Hiermee heeft ze te weinig oog voor de nieuwere stromingen in de psychotherapie, welke onder meer gericht zijn op de ontwikkeling van diverse vaardigheden waarmee men leert om met allerlei situaties adequater en assertiever om te gaan. Men kan leren relatieproblemen reëler te beoordelen en na te gaan wat je eigen rol hierin is. Het gaat hierbij om het verbeteren van het probleemoplossend vermogen.

Kortom, psychotherapie kan wel degelijk tot `geluk' bijdragen: een toegenomen vermogen om het leven bevredigend op eigen krachten aan te kunnen; een ontwikkeling tot een emotioneel-vrijer mens die weer van het leven kan genieten.

    • Inge Bentz van den Berg