Nieuwe omroepen

Twee aspirant-omroepen claimen voldoende leden te hebben om toe te treden tot het publieke bestel. De Nieuwe Omroep Nútopia en Max (voor senioren). Op 12 maart moeten de omroepen hun ledenbestanden aan het Commissariaat voor de Media overhandigen. Het commissariaat controleert vervolgens in een steekproef of de adresgegevens kloppen, of de persoon in kwestie ouder is dan zestien jaar en of betaald is voor het lidmaatschap (ten minste 5,73 euro).

Er is altijd een deel van een bestand dat daar niet aan voldoet. (bijvoorbeeld door dubbelgetelde leden of verkeerde adresgegevens). Dit percentage wordt vervolgens toegepast op het totale ledenbestand. Aspirant-omroepen die willen toetreden tot het bestel moeten ten minste 50.000 leden hebben. Bestaande omroepen kunnen 300.000 of 150.000 leden aanleveren.

Staatssecretaris Medy van der Laan beslist vervolgens of de omroep iets nieuws toevoegt aan het bestel. Zij krijgt daarbij advies van de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media. Het besluit moet voor 1 januari 2005 genomen worden zodat eventuele nieuwe omroepen kunnen uitzenden vanaf september 2005.