Harde kritiek op conclusies van Franssen

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) verwerpt de conclusies van de commissie-Franssen dat inburgering in het land van herkomst duur en weinig effectief is.

Net als Verdonk houdt een ruime meerderheid in de Tweede Kamer (CDA, VVD, D66, LPF en PvdA) ondanks de kanttekeningen van Franssen vast aan het verplichte inburgeringsexamen.

De adviescommissie Normering Inburgeringseisen, die wordt voorgezeten door J. Franssen (commissaris in Zuid-Holland) bekeek op verzoek van Verdonk en minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) welke eisen er al in het land van herkomst aan inburgering van nieuwkomers moeten worden gesteld. De regering wil het examen eind dit jaar verplicht stellen.

Volgens Verdonk kunnen de kosten van dat inburgeringsexamen voor de overheid juist laag blijven als de migrant het examen telefonisch op een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging aflegt. De minister voelt zich niet verantwoordelijk voor het ontwikkelen van cursusmateriaal voor het basisexamen. De commissie-Franssen vindt echter dat de overheid dat niet volledig aan de vrije markt moet overlaten.

Vooral VVD en LPF hebben scherpe kritiek op het advies. De LPF verwijst het naar de prullenbak, zo schrijft de partij in een verklaring. Volgens het Kamerlid Nawijn (LPF) moet het inburgeringsexamen, anders dan de commissie-Franssen vindt, wel een drempel zijn om in Nederland te worden toegelaten. Het VVD-Kamerlid Hirsi Ali zegt dat de commissie-Franssen haar opdracht niet goed heeft begrepen. Het inburgeringsexamen is volgens haar juist wel bedoeld om analfabeten en laagopgeleiden uit Nederland te weren. Het advies bepleit om de exameneisen juist laag te houden om bijvoorbeeld huwelijksmigranten in de gelegenheid te stellen om naar Nederland te komen. Het CDA ziet in het advies geen reden om van de invoering van het inburgeringsexamen af zien. In tegenstelling tot VVD en LPF heeft het CDA geen problemen met het lage niveau van dat examen. ,,We zijn er steeds van uitgegaan dat een migrant zo'n 500 woorden Nederlands moet kennen'', aldus het Kamerlid Sterk (CDA). De PvdA ondersteunt het idee van de verplichte inburgering maar wil ,,geen onbetaalbaar en bureaucratisch gedrocht''. Het Kamerlid Dijsselbloem wil onderzoek naar de vraag of de kosten van het examen opwegen tegen de baten. GroenLinks zegt dat het advies bevestigt dat inburgering beter in Nederland zelf kan plaatsvinden.