Examen `inburgeren' per telefoon

Het inburgeringsexamen voor migranten in het land van herkomst zal straks telefonisch op een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging moeten worden afgelegd. Om fraude te voorkomen krijgt elke aanstaande migrant een persoonlijke pinpas.

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) laat momenteel becijferen wat de kosten zijn van dit plan. Zij wil dat migranten die zich in Nederland willen vestigen zich voor het inburgeringsexamen – dat naar verwachting eind dit jaar per wet verplicht wordt – bij een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging melden. Daar wordt hun identiteit gecontroleerd. Vervolgens krijgen ze een telefoonkaart met een persoonlijke pincode.

Met die kaart, die nog moet worden ontwikkeld, bellen ze vanaf de Nederlandse missie naar een examinator in Nederland. In een telefoongesprek van naar schatting twintig minuten wordt getoetst of de kandidaat-migrant over enige basiskennis van de Nederlandse taal beschikt en zich al enigszins heeft georiënteerd op de Nederlandse samenleving. Verdonk vindt het niet nodig dat ook wordt onderzocht of de migrant kan schrijven.

Volgens de minister zijn de nieuwkomers en hun partners in Nederland zelf verantwoordelijk voor het vinden van lesmateriaal om zich op het inburgeringsexamen voor te bereiden. Zij stelt dat kosten voor de staat betrekkelijk gering zullen zijn als haar plan voor het telefonisch examen en de pinpas wordt gevolgd.

KRITIEK OP ADVIES: pagina 3

    • Froukje Santing