De spuiten zijn weg, dankzij Europa

Eurocommissaris Barnier bezocht gisteren de Schilderswijk in Den Haag. Tevreden constateerde hij dat met Europees geld het Vermeerplein flink is opgeknapt.

,,Très bien!'' Michel Barnier, eurocommissaris voor Regionaal Beleid, is tevreden over wat hij ziet. Hij kijkt over het Vermeerplein in de Haagse Schilderswijk. Op het kunstgrasveld wordt door jongens gevoetbald, de jongere kinderen vermaken zich op de kleurige apparaten in de speeltuin. Bij de beheerders van het materialenhok, een Hagenees en een Marokkaan, informeert Barnier naar hun werkzaamheden. ,,Le sport? Dat interesseert mij ook! Ik heb nog de Olympische Spelen in Albertville georganiseerd.''

Het is woensdagmiddag, de lucht is stralend blauw en Den Haag ontvangt hoog bezoek. Barnier is naar Den Haag gekomen om met eigen ogen de werken te aanschouwen die mede met Europees geld zijn gefinancierd. En het Vermeerplein is het paradepaardje op het gebied van sociale projecten in deze stad.

Hoe lag het Vermeerplein er tien jaar geleden bij, wil de eurocommissaris weten. ,,Het was een verloederd grasveld'', zegt Jan Koops, manager bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ,,Er lagen spuiten van junks, er was criminaliteit. Buurtbewoners voelden zich onveilig, kinderen konden er niet spelen.'' Van dat verleden is nu niets meer terug te vinden. Zo'n zes jaar geleden onderging het plein een metamorfose. Het spuitenveld werd een sportveld, met een kunstgrasmat en een goed geoutilleerde speeltuin. De grootste bijdrage kwam van tennisster Richard Krajicek, die 400.000 gulden schonk voor het kunstgrasveld. Maar de EU was ook nog altijd goed voor een ton. Was dit alles ook mogelijk geweest zonder Europese steun, wil Barnier weten. Zeker niet, antwoorden de gemeenteambtenaren eensgezind. ,,Uitstekend'', resumeert Barnier. ,,Door uw werk leren de buurtbewoners de gemeente beter kennen, en via de gemeente ook Europa.'' Om dat te benadrukken zou Barnier graag een duidelijke vermelding van de Europese steun geplaatst zien op het clubhuis. Een groepje kinderen heeft zich inmiddels rond het gezelschap verzameld. Een paar hebben een mobiele telefoon met ingebouwde camera. Ze dollen een beetje met de eurocommissaris. ,,Je staat er mooi op, joh!''

De gemeente Den Haag ontvangt tussen 2000 en 2006 ongeveer dertig miljoen euro uit Brussel. Daarvan worden onder meer verloederde gebieden opgeknapt, leer-werk-projecten gefinancierd, buurtpreventie betaald en startende ondernemers op weg geholpen. Maar de vraag die de Haagse gemeenteambtenaren deze dagen bezighoudt, is of het geld uit Brussel in dezelfde mate zal blijven komen als nu. Nederland, meer in het bijzonder minister Zalm, is namelijk een van de zes EU-landen die bezwaar hebben gemaakt tegen de aangekondigde verhoging van het budget van de Europese Unie. Dat zal volgens de voorstellen van de Europese Commissie stijgen van 100 miljard euro nu naar 143 miljard in 2007. De landen, alle zes netto-betaler aan de EU, willen echter niet meer betalen dan zij nu doen, 1 procent van het bruto nationaal product. Als de zes landen voet bij stuk houden, dan zal dat hoe dan ook gevolgen hebben voor de structuurfondsen. Nederland vindt sowieso dat er fors bezuinigd moet worden op de steungelden voor achtergebleven gebieden. Wat het kabinet betreft worden die voortaan alleen nog gereserveerd voor de nieuwe lidstaten in Oost-Europa. Maar gemeenten willen wel graag dat de structuurfondsen op peil blijven, omdat zij vrezen van het kabinet geen steungeld te krijgen. ,,De gemeentes en Europa zijn elkaars bondgenoten'', zei burgemeester Deetman gisteren in zijn dankwoord aan Barnier.

Na het bezoek aan het Vermeerplein vertrekt het gezelschap onder escorte van motoragenten naar een oude tramremise die tot bedrijfsgebouw is getransformeerd, en vervolgens naar een cultureel centrum in het hart van de Schilderswijk. Daar laat de commissaris zich voorlichten over de economische bedrijvigheid in het stadsdeel door Paul van Min, marktmeester van de Haagse Markt. Van Min, groot en rond, vertelt in onvervalst Haags over het succes van de Haagse Markt, de grootste uit de hele regio, en waarvoor een wachtlijst van tien jaar bestaat. Barnier luistert, en stelt af en toe een vraag, zoals ,,Hoeveel mensen werken in uw staf?'', en de overmijdelijke: ,,Heeft u het Europese geld nodig om uw werk te kunnen voortzetten?'' Opnieuw is het antwoord bevestigend.

Vanmiddag zou Barnier Flevoland bezoeken, dat al jaren Europese steun ontvangt. Maar eerst was er achter gesloten deuren een ontbijt en overleg met de ministers Brinkhorst (Economische Zaken) en De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) om de standpunten af te tasten. Barnier is vol vertrouwen dat het meningsverschil over het EU-budget en de structuurfondsen naar beider tevredenheid zal worden opgelost. ,,Ik heb uitstekende relaties met premier Balkenende en minister Bot van Buitenlandse Zaken, die ik al jaren ken.'' Het budget voor de structuurfondsen is volgens Barnier ,,volkomen redelijk'' en bovendien van groot belang voor de band tussen de burger en Europa. ,,Als Europa onverschillig is tegenover de burger, dan wordt de burger onverschillig tegenover Europa.'' Dat Nederland, veel meer dan andere landen, de fondsen chronisch onderbenut laat en daardoor veel geld misloopt, waarover Nederlandse europarlementariërs zich beklagen, is volgens Barnier Nederlands eigen zaak. ,,Niemand verplicht Nederland om van het geld gebruik te maken.''

Om zeven uur 's avonds verlaat de eurocommissaris met tolk en medewerker het Haagse buurtcentrum. Dan ontlaadt zich de spanning bij de marktmeester, de ambtenaren en de andere aanwezigen. ,,Het ging goed, he?'' ,,Hij was duidelijk onder de indruk!'' ,,Ik vond hem wezenlijk geïnteresseerd.'' ,,En nu maar hopen dat hij Zalm weet te overtuigen.'' ,,Bier!''

    • Arnoud Veilbrief