De Graaf wil lossere band met Antillen

Nederland stuurt aan op een losser staatsverband met de Nederlandse Antillen. Tegelijkertijd zal de samenwerking met de vijf eilanden, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten worden geïntensiveerd. Dit moet leiden tot wijziging van het Statuut van het Koninkrijk waarin de verhoudingen sinds vijftig jaar vastliggen.

Dat zegt minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, D66) vandaag in een gesprek met NRC Handelsblad. De Nederlandse regering stuurt al langer aan op `fragmentarisering' van de Antillen. Zo wil De Graaf meer greep krijgen op voor het koninkrijk cruciale onderwerpen als rechtshandhaving, financiën en armoedebestrijding.

De laatste poging om het Statuut te hervormen, in 1993, liep vast op verzet van de lokale bestuurders op de Antillen. Het Statuut kan alleen met instemming van alle Koninkrijkspartners worden aangepast.

De huidige wijziging wordt voorbereid door een werkgroep voor verandering van de bestuurlijke en financiële verhoudingen, die gisteren met zes maanden vertraging is ingesteld. Daarin zitten onder anderen oud-GroenLinks-leider Rosenmöller, burgemeester Dales van Leeuwarden en oud-werkgeversvoorzitter Blankert. Voorzitter is oud-gevolmachtigd minister van de Antillen Jesurun.

Volgens De Graaf is de werkgroep ,,een doorbraak'', omdat zo moeizame rechtstreekse onderhandelingen tussen regeringen voorkomen worden. De slechte verhoudingen met de regering-Godett zouden zijn verbeterd. Zo zijn er eerste afspraken gemaakt over structurele armoedebestrijding en heeft het kabinet-Godett financieel-economische doelstellingen geformuleerd.

VRAAGGESPREK: pagina 7