Congres Bureau LPF

Goedkoop van Frank Vermeulen om het oprichtingscongres op hoog niveau van het Wetenschappelijk Bureau van de Lijst Pim Fortuyn zo denigrerend neer te zetten (NRC Handelsblad, 23 februari).

Een zaal die uit beleefdheid applaudisseert voor minister Donner omdat deze de moeite had genomen zich in wetenschappelijke kringen te begeven heeft niet de betekenis dat eenieder het ook eens was met het betoog dat de minister daar hield.

En wie is volgens Vermeulen dé LPF? Eenieder die daar aanwezig was? Het negatieve artikel over prof. Bert Snel in het Algemeen Dagblad op 20 februari is door Snel zelf verdedigd.

Hij stelde namelijk dat sommige journalisten te dom en te lui zijn om hun werk op juiste wijze te verrichten en dat ze niet doen aan het principe van hoor en wederhoor. Ook in dit geval, een telefonisch interview dat zodanig is verdraaid dat de lezer wel móést denken dat de heer Snel geen Fortuyn-aanhanger was.

Vele opmerkingen van sprekers zijn door Vermeulen dermate uit hun context getrokken dat de lezer van intellectueel Nederland zou denken dat al deze hoogleraren voor een klasje geretardeerden stonden te praten. Zo is de beeldvorming.

    • H. Löbler