Britse toprechter hekelt regering

De plannen van de Britse regering om asielzoekers te beletten in beroep te gaan tegen uitzetting zijn in strijd met de rechten van de mens. Ze maken deel uit van een ruimere poging door de regering-Blair om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te beperken. Die kan leiden tot een campagne voor een schriftelijke constitutie, die het Verenigd Koninkrijk nu niet bezit, om de grondrechten te garanderen. Dat heeft Lord Woolf, de hoogste rechter in Engeland en Wales, gisteren gezegd.

In zijn aanval, ongekend scherp van toon, richtte hij zich op de zogeheten `uitzetclausule' van de nieuwe asiel- en immigratiewet, die deze week door het Lagerhuis is aangenomen, maar mogelijk later sneuvelt in het Hogerhuis. De clausule verbiedt rechters vergaand om bezwaren tegen uitzettingsbeslissingen in behandeling te nemen.

Dat is ,,fundamenteel in strijd met het recht en geen regering zou over [het invoeren van zo'n maatregel] moeten willen nadenken'', aldus Woolf. ,,Wat heb je aan rechtbanken als je er geen toegang toe hebt? En wat is het volgende terrein dat [door de regering] buiten het bereik van de rechterlijke macht zal worden gebracht?''

Volgens Woolf treedt de asielmaatregel het ,,wederzijds respect'' tussen de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke machten met voeten en kan zo een ,,katalysator'' worden voor een campagne om in het Verenigd Koninkrijk een geschreven grondwet in te voeren.

David Blunkett, de minister van Binnenlandse Zaken, verdedigde het wetsvoorstel gisteren als een noodzakelijke poging om bestaande beroepsregelingen in het asielstelsel ,,te stroomlijnen''. Volgens de bewindsman houden asielzoekers toegang tot besluiten ,,van hoge kwaliteit''. De Tory-oppositie noemde Woolfs aanval op Blunketts pogingen de onafhankelijkheid van de rechters te beperken ,,dynamiet''.

Woolf richtte zijn pijlen verder op het ,,gehaaste'' voorstel van de regering om de Law Lords, het hoogste beroepshof, tevens een onderdeel van het Hogerhuis, te vervangen door een nieuw Supreme Court. Volgens dat voorstel zou dat hof minder bevoegdheden krijgen en ondergeschikt zijn aan het parlement, onder meer wegens de benoemingsprocedure van rechters. ,,We zullen een eersteklas laatste hof van beroep inruilen voor een tweedeklas Supreme Court'', aldus Woolf.