Weigering Canal Plus

Bedrijven die weigeren om service te verlenen in bepaalde postcodegebieden, handelen in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling. Dat stelt de Commissie gelijke behandeling (CGB) in een zaak waarbij tv-zender Canal Plus weigerde een reparatie uit te voeren bij een abonnee in Amsterdam-Zuidoost omdat haar buurt `te onveilig' zou zijn.

Het externe installatiebedrijf waar Canal Plus monteurs inhuurt, had aangegeven in de postcodegebieden startend met de cijfers 1102, 1103 en 1104 geen service te verlenen. Het bedrijf wilde hiermee de veiligheid van zijn monteurs in bepaalde buurten garanderen en beschadigingen en diefstal van auto's en materialen voorkomen. Volgens de abonnee maakte het bedrijf voor betaaltelevisie daarmee onderscheid op grond van ras. Gesteund door het Anti Discriminatie Bureau (ADB) bracht zij de zaak voor de Commissie gelijke behandeling.

Uit cijfers van de gemeente Amsterdam blijkt dat in de drie postcodegebieden merendeels personen van allochtone afkomst wonen. Door geen monteurs langs te sturen in dit deel van de stad, worden dus onevenredig veel allochtonen benadeeld, oordeelde de CGB. Onderscheid op grond van ras is alleen toegestaan indien steekhoudende argumenten worden aangedragen. En daar was Canal Plus volgens de Commissie niet in geslaagd. Het bedrijf voor betaaltelevisie moest erkennen dat het niet had onderzocht of de buurt daadwerkelijk onveilig was.