Vrienden Murat verwijderd

Drie leerlingen van het Terra College in Den Haag zijn van school verwijderd. Docenten willen hen niet langer lesgeven omdat ze steun hebben betuigd aan Murat D., de verdachte van de moord op onderdirecteur Hans van Wieren. Voor het drietal wordt een andere school gezocht.

Woordvoerder L. Hueber van het Terra College bevestigt dat een aantal docenten grote moeite had om bepaalde leerlingen ,,in een gewone lessituatie te ontvangen''. Twee dagen na de schietpartij op 13 januari was er voor de school een kleine, korte demonstratie van leerlingen die steun betuigden aan Murat D. Ook een optreden van drie leerlingen in het tv-programma Nova heeft ,,het vertrouwen van de docenten in deze leerlingen geschaad'', aldus Hueber.

Omdat het Terra College zelf geen mogelijkheid zag voor terugkeer naar school, heeft men het Leger des Heils gevraagd om een trainingsprogramma voor deze leerlingen. In de laatste week van januari hebben 27 leerlingen deelgenomen aan zo'n gedragstraining, uitmondend in `herstelconferenties': rondetafelgesprekken waarbij ook de ouders van de leerlingen aanwezig waren. Niet al deze leerlingen bleken betrokken bij de steunbetuiging, de school heeft hiervoor aan de betrokkenen excuses aangeboden. Na de training konden 24 leerlingen terug naar school.

Drie leerlingen die ,,zeer manifest'' waren in hun sympathie voor Murat, volgen het Time-out project van het Leger des Heils, waarin leerlingen met gedragsproblemen tijdelijk worden begeleid. Dit duurt maximaal dertien weken. Volgens woordvoerder Hueber wordt er gezocht naar een andere school. ,,Er is geen sprake van kil afserveren van leerlingen. Zo zit een van deze leerlingen in zijn examenjaar, we doen er alles aan om hem alsnog examen te kunnen laten doen.''

W. Verhoeven, regiomanager van het Leger des Heils en coördinator van de gedragstraining, vindt de maatregel van het Terra College een ,,wel erg zwaar middel''. Verhoeven: ,,Geen van de leerlingen staat achter wat Murat heeft gedaan. Ze hebben alleen last van een dubbele loyaliteit, ze zijn met hem bevriend. Toen we ze binnenkregen, hadden ze al spijt van die demonstratie bij de school.''