Vervolging bij besnijdenis in buitenland

Ouders die hun dochters in het buitenland laten besnijden, kunnen daarvoor binnenkort in Nederland worden vervolgd. Dat heeft minister Donner (Justitie) aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief, die vanmorgen is verstuurd, gaat over het opheffen van de zogenoemde dubbele strafbaarheid. Donner komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om bepaalde delicten die in het buitenland zijn begaan en daar niet strafbaar zijn, in Nederland wel strafbaar te stellen. Vrouwenbesnijdenis, waarbij de clitoris en soms ook (een deel van) de schaamlippen worden verwijderd, is in Nederland al strafbaar.

Donner wil met de wetswijziging voorkomen dat ouders (voornamelijk Soedanezen en Somaliërs) hun dochters meenemen naar landen waar besnijdenis niet strafbaar is, om daar een besnijdenis te laten uitvoeren. ,,We laten de eigen rechtsopvatting prevaleren boven die van het land waar het feit is gepleegd'', aldus Donner. ,,Vrouwenbesnijdenis is een ontoelaatbare aantasting van de lichamelijke integriteit van minderjarigen.'' Onduidelijk is nog hoe de opsporing vorm zal worden gegeven.

Kamerlid Hirsi Ali (VVD) vindt dat Donner ,,een belangrijke eerste stap'' heeft gezet met de strafbaarstelling, maar is nog niet tevreden. ,,Met dit voorstel weten we nog steeds niet of en hoe vaak het gebeurt. Ik had gehoopt dat de minister ook met een controlesysteem zou komen zodat na te gaan is of vrouwenbesnijdenis voorkomt.'' Hirsi Ali wil dat de GGD en de Raad voor de Kinderbescherming het recht krijgen de risicogroepen jaarlijks te controleren.

Dat gaat de PvdA te ver. Kamerlid Arib vindt dat het voorstel van Donner ,,symboolpolitiek'' is omdat de handhaafbaarheid ervan niet wordt uitgewerkt, maar wil geen jaarlijkse verplichte controle voor de risicogroep. ,,Huisartsen en schoolartsen zouden alert moeten zijn bij de controle die ze toch al uitvoeren'', aldus Arib.

Kamerlid Eski (CDA) is blij met het voorstel van Donner. Hij wil dat aan nieuwkomers in de inburgeringscursus duidelijk wordt gemaakt dat besnijdenis strafbaar is en raadt Donner tevens aan contact te zoeken ,,met sleutelfiguren uit de risicogroepen'' om ook aan mensen die al langer in Nederland verblijven uit te leggen dat besnijdenis verboden is. Van een controle wil het CDA niets weten.

Donner verwacht dat de maatregel een preventieve werking zal hebben op ouders die van plan waren hun minderjarige dochters in het buitenland te laten besnijden. Ook bestaat de mogelijkheid om zelf aangifte te doen van besnijdenis en kunnen derden aangifte doen als zij weten dat een minderjarig meisje gedwongen een besnijdenis moet ondergaan.

Volgende week spreekt de Kamer met de ministers Donner, De Geus (Sociale Zaken), Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) en Hoogervorst (Volksgezondheid) over vrouwenbesnijdenis.