Verpleeghuizen zorgen niet goed voor personeel

Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben te weinig aandacht voor de arbeidsomstandigheden van het personeel.

Dat stelt de Arbeidsinspectie na onderzoek bij 311 van naar schatting 1.700 instellingen in de periode van maart tot en met augustus 2003. Bij 304 instellingen werden overtredingen van de Arbowet geconstateerd. In totaal ging het om 1.519 overtredingen. Volgens de arbeidsinspectie concentreren verpleeg- en verzorgingshuizen zich zo sterk op hun patiënten dat ,,de zorg voor het personeel erdoor in het gedrang komt''.

Veel instellingen onderschatten volgens de Arbeidsinspectie het risico op besmetting met hepatitis-B. Het hepatitis-B-virus is onder meer over te dragen via het bloed en veroorzaakt een ontsteking aan de lever. ,,Het is slecht gesteld met voorlichting over mogelijk gevaren van besmetting en de te treffen voorzorgsmaatregelen'', zo stelt de inspectie.

Naast maatregelen om `prikincidenten' te voorkomen is bescherming ook mogelijk door vaccinatie. Volgens de Arbeidsinspectie stelden diverse instellingen dat inenting van personeel niet nodig was, zonder dat in kaart was gebracht of groepen medewerkers risico lopen. De Arbeidsinspectie kwam ook werknemers tegen die om principiële redenen weigeren zich tegen hepatitis-B te laten inenten

De Arbeidsinspectie stelt verder dat tehuizen slecht zijn voorbereid op calamiteiten. Verplichte risico-inventarisaties en evaluaties zijn vaak verouderd. Vooral 's nachts en in het weekend zijn te weinig hulpverleners aanwezig om de bewoners in noodgevallen te helpen het pand te verlaten.

Arcares, de brancheorganisatie in de verpleging en verzorging, erkent de problemen. Een eigen onderzoek van Arcares leverde onlangs soortgelijke resultaten op. De brancheorganisatie heeft spoedoverleg met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om een oplossing te zoeken.

Overigens laat Arcares weten er begrip voor te hebben dat verpleeg- en verzorgingshuizen ,,keuzes moeten maken''. ,,De beschikbare middelen worden, terecht, in de eerste plaats ingezet voor de dagelijkse zorg voor de cliënten.''