Philippe `chef leger van Haïti'

De Haïtiaanse rebellenleider Guy Philippe heeft zichzelf gisteren uitgeroepen tot chef van het leger en de politie. ,,Het land is in mijn handen'', aldus de oud-politiechef die door de zondag verdreven president Aristide werd verbannen na een mislukte coup.

Omringd door leden van zijn gewapende groep noemde hij zichzelf gisteren op een persconferentie de ,,commandant van het nationale verzetsfront, de militaire leider''. Hij gaf wel aan de macht van interim-president Boniface Alexandre te zullen respecteren. ,,Ik volg zijn bevelen.''

De Verenigde Staten waarschuwden de rebellenleider de wapens neer te leggen, en zeiden dat hij geen plaats heeft binnen het politieke proces in Haïti. ,,[Guy Philippe] heeft alleen de macht over een groep schorem'' , aldus de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken belast met Latijns-Amerikaanse Zaken, Roger Noriega. ,,Ik denk dat hij zichzelf uit de voeten zou willen maken.''

Naar verluidt hebben Amerikaanse soldaten eergisteren voorkomen dat Philippe de Haïtiaanse premier Yvon Neptune arresteerde. Neptune is een van de weinige bewindslieden van de verdreven president Jean-Bertrand Aristide die het land niet hebben verlaten. De Amerikanen bewaakten het huis van Neptune. De premier zei dat ,,het aan de mensen die nu de show leidden'' is om een nieuwe premier aan te wijzen. Hij heeft zelf Leslie Voltaire, minister voor Haïtianen in het buitenland, gevraagd om namens Aristides Lavalas-partij onderhandelingen te voeren met politieke oppositiegroepen.

Ruim driehonderd Amerikaanse soldaten zijn aanwezig in het Caraïbische land, voornamelijk op strategische plekken in de hoofdstad. Dit aantal zal uitgroeien tot tweeduizend. Ook Canadezen, Fransen en Chilenen zullen de orde in het land herstellen. In Jamaica is de Caraïbische gemeenschap (Caricom) bijeen om te spreken over het sturen van troepen, nadat de VS lieten doorschemeren niet lang te willen blijven. Ook Brazilië heeft aangegeven mee te willen werken aan een internationale vredesmacht. Guy Philippe zei de buitenlandse troepen te verwelkomen, maar noemde het zijn ,,morele plicht'' de Haïtianen te beschermen.

Mensenrechtenorganisaties zijn verbijsterd over de manier waarop de rebellen, onder wie oud-leden van doodseskaders, ontsnapte gevangenen en drugshandelaren, zijn ontvangen in Port-au-Prince. Zo werd de leider van de doodseskaders Louis Jodel Chamblain, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van duizenden tijdens het militaire regime van Raul Cédras, gisteren door bewonderende fans om zijn handtekening gevraagd. Ook betuigden duizenden Haïtianen gisteren voor het Nationale Paleis in de hoofdstad hun steun aan de rebellen.