Nut van inburgeringsplan betwijfeld

Het plan van het kabinet om nieuwkomers in het land van herkomst te laten inburgeren zal een gering effect hebben en brengt ,,enorme infrastructurele en logistieke investeringen'' met zich mee. Dat zegt voorzitter J. Franssen van de Adviescommissie Normering Inburgeringseisen. In haar vandaag uitgebracht advies sluit de commissie niet uit dat ,,investering van een vergelijkbaar bedrag in verbetering van de inburgering in Nederland een hoger rendement oplevert''.

De adviesgroep is door de ministers Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) en De Graaf (Bestuurlijke vernieuwing) ingesteld om te bekijken welke eisen er aan de inburgering van nieuwkomers moeten worden gesteld. De regering wil de verplichte inburgering eind dit jaar bij wet regelen. Het gaat veelal om huwelijksmigranten en gezinsleden van allochtonen die hier al wonen. ,,Inburgering in het land van herkomst kan, ook juridisch,'' zegt Franssen in een vraaggesprek in deze krant, ,,maar de loopplank is smal.''

Volgens Franssen moeten regering en parlement helderheid geven over de politieke bedoelingen van het toekomstige beleid. ,,Kiezen we daadwerkelijk voor integratie van nieuwkomers, dan moeten we bereid zijn om fors meer geld uitgeven aan inburgering. Zo niet, dan is de maatregel bedoeld om immigratie af te remmen.'' Tegelijkertijd stelt de commissie dat ook de inburgering in Nederland verbetering behoeft.

Om precies zicht te krijgen op de kosten van inburgering in landen van herkomst, moeten daar snel proeven met examens worden genomen, aldus Franssen. Zijn bevinding dat het kabinetsplan op grote praktische problemen zal stuiten sluit aan bij berichten uit Marokko, vorige week in deze krant. Bronnen daar noemden het plan niet uitvoerbaar.

VRAAGGESPREK: pagina 3