Meer bonussen bij apotheker en arts

Apothekers en huisartsen met een apotheek hebben in 2003 723 miljoen euro aan kortingen en bonussen bedongen bij farmaceutische bedrijven en groothandel op medicijnen die alleen op recept verkrijbaar zijn. Dit is ruim zeventig miljoen euro meer dan waar tot voor kort van werd uitgegaan. Dit blijkt uit het onderzoek van de Boston Consulting Group voor minister Hoogervorst (Volksgezondheid). Uit het onderzoek blijkt dat de apotheekhoudende huisartsen gemiddeld meer kortingen en bonussen bedingen dan gewone apothekers. De huisartsen hebben het convenant van Hoogervorst niet ondertekend.