Marktwerking in ziekenhuis vertraagd

De invoering van de marktwerking in de ziekenhuizen, waarvoor op 1 juli de eerste stap zou worden gezet, dreigt vertraging op te lopen. Dit komt doordat de medisch specialisten pas vorige week de daarvoor benodigde gegevens naar minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) hebben gezonden, twee maanden later dan toegezegd.

Hoogervorst zei dit gisteren bij de overhandiging van de DBC Inkoopgids door voorzitter Wiegel van de Zorgverzekeraars Nederland. In deze gids, opgesteld door de landelijke organisatie van de zorgverzekeraars, worden medische behandelingen omschreven (diagnose behandel combinaties – DBC). Voorts wordt aangegeven wat de kosten ervan voor ziekenhuizen en medisch specialisten kunnen zijn.

Voor het aandeel van de specialisten wordt daarin nog volstaan met de vermoedelijke tijd die zij per ingreep kwijt zijn. De Orde van Medisch Specialisten weigert tot dusverre de gegevens van het tijdsbestedingsonderzoek, die vorige week onder grote druk van de minister wel naar Hoogervorst werden gezonden, aan de zorgverzekeraars te overhandigen.

Hoogervorst zal later deze maand bekijken of 1 juli nog haalbaar is als datum waarop ziekenhuizen en zorgverzekeraars vrij kunnen gaan onderhandelen over de prijs en levering van zo'n driehonderd betrekkelijk eenvoudige `producten' als knie-, heup-, oog-, liesbreuk en spataderoperaties. Samen beslaan deze ingrepen op dit moment ongeveer 10 procent (ruim een miljard euro) van het totale ziekenhuisbudget. Verwacht wordt dat de ziekenhuizen door invoering van marktwerking productiever worden.

Wiegel hekelde gisteren de opstelling van de specialisten. Hij vindt dat ze, onder meer door hun weigering inzicht te geven in de manier waarop ze werken, de marktwerking in de zorg tegenwerken. ,,Ze frustreren zo het door henzelf opgezette systeem. Dat lijkt me niet verstandig.''

Deze maand komt het landelijke tarievenbureau (CTG) vermoedelijk nog met een voorstel voor het uurhonorarium van de medisch specialisten. De landelijke specialistenorganisatie gaat ervan uit dat het uurtarief minimaal zo'n 145 euro zal bedragen, een uitgangspunt dat een meerderheid van de leden hielp er mee in te stemmen de resultaten van het tijdbestedingsonderzoek af te staan. De uitkomsten hiervan dienen mede om voor 2004 het uurtarief te bepalen. Eerdere berekeningen van het CTG resulteerden in een uurhonorarium van ongeveer 90 euro.

Hoogervorst kondigde aan dat hij volgend jaar een onafhankelijke commissie naar het honorarium laat kijken. Hij waarschuwde de specialisten het idee los te laten dat de invoering van de marktwerking voor hen een `loterij zonder nieten' zou zijn. Volgens hem kan binnen de ziekenhuizen zowel productiviteit als kwaliteit nog fors stijgen.