Kamer wil over jaarverslag van NS opheldering

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil meer duidelijkheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat over het jaarverslag 2003 van de Nederlandse Spoorwegen. SP, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, LPF en D66 willen weten of NS het financiële resultaat onnodig somber heeft voorgesteld.

Daarmee reageren ze op berichtgeving in deze krant dat het verlies van 37 miljoen euro van het segment reizigersvervoer van NS wordt verslechterd door een voorziening van ongeveer 25 miljoen voor het ontslaan van overbodig personeel. Daarbij komen nog incidentele posten van in totaal 35 miljoen euro voor extra afschrijvingen op treinen. De politiek vreest dat deze kosten onnodig zwaar drukken op het resultaat van NS en het reizigersvervoer.

Volgens CDA-Kamerlid Eddy van Hijum ,,zeggen de incidentele voorzieningen van 60 miljoen niets over de vraag of het bedrijf NS gezond is. NS had moeten vermelden dat door deze incidentele kosten, een vertekend beeld ontstaat van de structurele resultaten van het bedrijf. Nu kan de indruk ontstaan dat het tekort door NS als drukmiddel wordt gebruikt om verdere bezuinigingen door te voeren, tarieven te verhogen of de infraheffing ter discussie te stellen.''

Ook de PvdA vindt dat het gepresenteerde jaarverslag van NS ,,heel veel vragen oproept'', aldus Kamerlid Sharon Dijksma. GroenLinks wil de interne boekhouding die NS zelf bijhoudt en waarin de resultaten van de divisies apart worden weergegeven, op tafel hebben, zegt Wijnand Duyvendak.

De Kamerleden vermoeden niet dat NS met de cijfers sjoemelt. ,,Maar de presentatie in het jaarverslag is wel merkwaardig genoeg om te vragen waarom dit zo is gedaan'', aldus Arda Gerkens (SP).

Reizigersorganisatie Rover maakt zich ,,grote zorgen over de onduidelijkheid in de jaarrekening'', zegt een woordvoerder. ,,NS is er tot nu toe niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de veronderstelling dat het binnenlands reizigersvervoer moet opdraaien voor de verliezen van onder meer NS-Internationaal, onjuist is.''

NS zegt het ,,te betreuren dat de indruk gewekt wordt dat NS bewust de jaarcijfers heeft verdraaid. Wij rapporteren op deze manier omdat we, als we dat niet zouden doen, strafbaar zouden zijn'', zegt een woordvoerder. NS vindt het te gemakkelijk een rekensom te maken waarbij voorzieningen van de winst worden afgetrokken waardoor een ander beeld ontstaat. ,,Ook het verlies van het binnenlandse reizigersvervoer bestaat uit meerdere componenten.'' Het ministerie laat via een woordvoerder weten ,,inzicht te hebben in alle kosten en baten van NS''.