GS boos: Alders wil wel boren

De Groningse Staten zijn verontwaardigd over uitspraken van commissaris der koningin Alders in het blad P+, People, Planet Profit, waarin hij zegt onder voorwaarden niet tegen gasboringen onder de Waddenzee te zijn. Hiermee gaat Alders in tegen het standpunt van zowel het college van GS als van Provinciale Staten.

Groningen is tegen waddenboringen, gezien de natuur- en milieurisico's voor het gebied. Alders spreekt zich in het blad uit voor de vestiging van de eerste waterstoffabriek in ons land in de Eemshaven. Met betrekking tot de aardgasvoorraden in de Waddenzee zegt hij onder meer als ,,persoonlijk commitment'': ,,Je kunt zeggen, die natuur is zo kostbaar, daarom moeten we afblijven van wat er onder zit. Je kunt ook zeggen: we hebben nog zo'n lange weg te gaan, je kunt net zo goed uit duurzaamheidsoogpunt die opbrengsten gebruiken om doorbraken te forceren naar werkelijk duurzame energie.''

De collegepartijen PvdA en CDA en oppositiepartij GroenLinks zijn boos over Alders' uitlatingen omdat die in strijd zijn met het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Hierin staat dat bij twijfel over de gevolgen van gaswinning voor het ecosysteem, proefboringen onder de Waddenzee verboden moeten blijven. Zowel PvdA-fractievoorzitter W. Moorlag als CDA-fractievoorzitter D. A. Hollenga zijn van oordeel dat Alders terughoudend moet zijn in het ventileren van privémeningen. Moorlag: ,,De taak van een commissaris is mede de eenheid van beleid te bevorderen. Zo staat het in de Provinciewet. Dat gebeurt hier niet.'' Hollenga vindt Alders uitspraken ,,onverstandig''.

In een reactie zegt Alders dat Provinciale Staten op de hoogte waren van zijn afwijkende privéopvatting. Op een conferentie, vorig jaar februari, zei hij al dat hij het niet ondenkbaar vond Waddengas te winnen. De enige voorwaarde is dat de opbrengsten geheel moeten worden gestoken in het bevorderen van duurzame energie, vindt Alders.