Geen oudergeld weinig nagevolgd

Scholen en ouders reageren sceptisch op de beslissing van het schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) om de ouderbijdrage fors te verlagen of zelfs af te schaffen. De 45 Brabantse scholen voor voortgezet onderwijs, met in totaal 61.000 leerlingen, vragen vanaf komend schooljaar een maximale bijdrage van 25 euro en streven naar een bijdrage van nul euro. Verenigingen van scholen en ouders vinden dat scholen die het voorbeeld van OMO volgen, niet mogen snijden in activiteiten die met de ouderbijdrage worden betaald. Ook mogen andere kostenposten voor ouders niet omhoog. De ouderbijdrage is slechts een klein deel van de schoolkosten die ouders moeten betalen, het meeste geld wordt besteed aan boeken en andere leermiddelen.