Effect puntenrijbewijs op veiligheid onderzocht

Minister Peijs (Verkeer) gaat de mogelijkheid onderzoeken of een puntenrijbewijs de verkeersveiligheid vergroot. De minister is het hierover eens geworden met haar partijgenoten in de CDA-fractie.

Peijs geeft volgende week tijdens een overleg met de Tweede Kamer meer bijzonderheden over de voorwaarden die zij stelt aan de invoering. De belangrijkste is dat het systeem zonder ingewikkelde administratieve bezigheden kan worden ingevoerd.

Een meerderheid in de Tweede Kamer, CDA en PvdA voorop, ziet grote voordelen in het puntenrijbewijs. Volgens het Kamerlid De Pater (CDA) kan het puntensysteem zonder al te veel rompslomp worden ingevoerd wanneer in de toekomst het papieren rijbewijs wordt vervangen door een op de creditcard lijkende kunststofkaart. ,,Dat kan al over anderhalf jaar'', verwacht ze. Het CDA richt de aandacht vooral op ,,delicten waarbij gevaar voor derden ontstaat''.

Dat ligt dicht in de buurt van wat de PvdA wil. Deze fractie bepleitte eind vorig jaar het geven van strafpunten voor rijden onder invloed. In de Tweede Kamer is nu een meerderheid voor het toekennen van strafpunten bij een beperkt aantal verkeersdelicten of overtredingen. Het gaat dan om rijden onder invloed van alcohol of drugs, rijden door rood licht en doorrijden na een aanrijding. De weggebruiker raakt zijn kaart kwijt nadat hij een aantal keren in de fout is gegaan. ,,Na drie of vier keer is het afgelopen'', zegt De Pater.

In recente brieven aan de Tweede Kamer heeft Peijs haar bezwaren tegen een puntenrijbewijs kenbaar gemaakt. Volgens de minister is in landen waar het strafpuntensysteem geldt nog niet aangetoond dat hierdoor de verkeersveiligheid wordt vergroot en het aantal doden als gevolg van een ongeval daalt.

De minister heeft er in de afgelopen weken enkele keren over gesproken met Tweede-Kamerleden van het CDA. ,,Daarbij kwam ze steeds met het bezwaar van de administratieve rompslomp. Ik heb toen gezegd: dan doen we het toch zonder?''

In haar reactie op het CDA-plan stelt Peijs echter opnieuw als voorwaarde dat de maatregel ,,de verkeersveiligheid bevordert en het aantal doden en gewonden in het verkeer vermindert''.

Peijs: ,,Ik wil concrete maatregelen, zonder administratieve rompslomp. Maatregelen die handhaafbaar zijn, maar bovenal werken.'' Ook acht zij het puntenrijbewijs mogelijk onverenigbaar met het Nederlandse systeem van kentekenaansprakelijkheid.