Aantal tbs'ers verdubbeld sinds 1995

Het aantal patiënten in TBS-instellingen is sinds 1995 bijna verdubbeld tot 1.623. Dat schrijft minister Donner (Justitie) aan de Tweede Kamer.

Een deel van deze patiënten zit in gewone gevangenissen of is met verlof. Per jaar blijven negentig tbs'ers weg na de verlofperiode, maar het grootste deel komt binnen enkele dagen terug. De patiënten in de instellingen maken per jaar 50.000 maal gebruik van de mogelijkheid om met verlof te gaan, dertigduizend keer onbegeleid en 20.000 keer begeleid.

Het verlof maakt deel uit van de behandeling omdat het de bedoeling is dat tbs'ers na verloop van tijd terugkeren in de samenleving. Op dit moment werkt Donner aan een nieuwe verlofregeling. De minister wil samen met het ministerie van Volksgezondheid kijken welke maatregelen nodig zijn om mensen beter te beschermen tegen tbs'ers en anderen die door een stoornis de veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Het uitblijven van recidive is de uiteindelijke doelstelling van een tbs-behandeling, schrijft Donner. Maar gemiddeld plegen tbs'ers in 15 tot 20 procent van de gevallen na hun vrijlating opnieuw een ernstig misdrijf zoals geweld, seksueel geweld of brandstichting. Als andere misdrijven zoals inbraak mee worden gerekend dan ligt het percentage op 53. Dat is tien procent lager dan in de tweede helft van de jaren zeventig.

Ongeneeslijke patiënten waarbij de kans op terugval groot is komen op longstay-afdelingen, waar ze worden verpleegd en beveiligd. Voor hen zijn ermomenteel zestig plaatsen. Onderzoek moet uitwijzen of de behandeling van deze mensen moet worden aangepast en of het aantal longstayplaatsen moet worden uitgebreid. De uitkomsten hiervan worden dit jaar verwacht.