Scholen Brabant schrappen in ouderbijdrage

Op 45 middelbare scholen in Noord-Brabant wordt met ingang van komend schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage drastisch verlaagd, en op een aantal scholen afgeschaft. De scholen zullen het verlies van de bijdrage compenseren uit reserves die ze de afgelopen jaren uit ouderbijdragen hebben opgebouwd.

Dat heeft de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg besloten. Het bestuur van OMO, met 61.000 leerlingen een van de grootste scholenorganisaties van het land, vindt dat de kosten voor ouders te hoog zijn. De bij OMO aangesloten scholen, overwegend katholiek, gaan ook collectief onderhandelen met uitgevers over korting op boeken.

De vrijwillige ouderbijdrage, die in de praktijk overigens nauwelijks vrijwillig is, is bedoeld voor financiering van algemene voorzieningen en activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en het collectieve belang van de school dienen. Het landelijk gemiddelde van deze bijdrage ligt volgens onderzoek van het Nibud op 65 euro per leerling per jaar. Op de scholen van Ons Middelbaar Onderwijs ligt het huidige gemiddelde op 46 euro. De bijdrage wordt nu teruggebracht tot maximaal 25 euro, met als uitgangspunt dat ,,de bijdrage tendeert naar nul euro''.

Het OMO meent dat ouders minimaal belast mogen worden. Bestuursvoorzitter R. Kraakman: ,,Onderwijs dient in principe kosteloos te zijn. Zolang we niet zien dat de regering daar geld voor vrijmaakt, proberen we dat zelf te doen.'' Volgens een woordvoerster van OMO zullen de scholen het verlies van de ouderbijdrage betalen uit ,,aanzienlijke reserves'' die de afgelopen jaren uit ouderbijdragen zijn opgebouwd, en uit geld van OCW dat tot nu toe voor andere doelen werd gebruikt. ,,Met die reserves kunnen de scholen een paar jaar vooruit, in die tijd moeten ze een andere oplossing zoeken.''

Twee weken geleden werd bekend dat de gemiddelde schoolkosten voor ouders in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs de laatste drie schooljaren explosief zijn gestegen. Ouders zijn voor hun kinderen in het voortgezet onderwijs dit schooljaar gemiddeld 324 euro meer kwijt dan in het schooljaar 2000-2001. Dit schooljaar bedragen de gemiddelde schoolkosten voor het vmbo 680 euro, voor het havo 927 euro, voor het vwo 931 euro en voor het mbo 1.097 euro.

De prijs van schoolboeken steeg met ruim vijftig procent. Minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) liet weten ,,onaangenaam verrast'' te zijn door de kostenstijging. Ze kondigde nader onderzoek aan.