Rechter oordeelt in zaak van zijn broer

De Amsterdamse rechter A.Letschert treedt terug in de zaak die eind januari 2004 diende van Pakhuis Wilhelmina tegen de gemeente Amsterdam. Zijn broer, P.Letschert, was belanghebbende in het conflict waarover hij in februari uitspraak heeft gedaan.

Letschert heropende 4 februari bij tussenvonnis het onderzoek naar de brandveiligheid van Pakhuis Wilhelmina en het aanpalende woningcomplex Chicago. Chicago is een initiatief van Johan Matser Projectontwikkeling BV, Woningcorporatie Ymere (vroeger woningbedrijf Amsterdam) en Woningbouwvereniging het Oosten. Gezamelijk vormen zij Ontwikkelings Combinatie Nieuw Amerika (OCNA). P.Letschert was tot augustus 2003 namens Johan Matser Projectontwikkeling BV verantwoordelijk voor Chicago.

De Vereniging Pakhuis Wilhelmina stelt dat door het bouwen van een woningcomplex vlak naast en grotendeels over Wilhelmina heen hangend, een onveilige situatie dreigt te ontstaan. Door de geringe afstand tussen de panden kan een brandversterkend schoorsteeneffect optreden, zo heeft een onderzoeksbureau aangetoond.

Letschert oordeelde 4 februari dat het college van B en W van Amsterdam dit aspect van de bouw nader moest laten onderzoeken en de uitkomsten van dit onderzoek aan de rechtbank over moest leggen. Hij schreef er vanuit te gaan dat met de bouw van het gewraakte, overhellende deel van het bouwplan niet zou worden begonnen binnen drie tot vier maanden, zoals op de zitting was meegedeeld. De bouw van de rest van het gebouw mocht doorgaan.

Intern, zegt de rechtbank, heeft Letschert 23 januari kenbaar gemaakt niet verder te gaan met de zaak. Na de zitting van 22 januari had de gemeente hem gebeld met de vraag of hij wist dat zijn broer belanghebbende was. Hierop heeft Letschert afgezien van verdere behandeling van de zaak. Wel heeft hij het tussenvonnis de dato 4 februari geschreven.

Volgens de advocaat van de Vereniging, H.Sarolea, bevoordeelt de rechter met deze uitspraak het bouwconcern. Doorgaan met het bouwproces betekent volgens hem dat de beslissing om uiteindelijk te stoppen moeilijker zal worden. De zaak wordt 25 maart door een andere rechter behandeld.