Meijer

In het artikel Van linkshalf tot liberaal van het jaar (1 maart, pagina 2) stond dat Henk Meijer het onderzoek naar de huisvestingskosten van UWV leidde. Hij heet Wim Meijer.