Kritiek Venetiaan op Nederland

De Surinaamse president Venetiaan heeft opnieuw scherpe kritiek geuit op de Nederlandse opstelling in de onderlinge ontwikkelingsrelatie.

Het staatshoofd hekelde vanmorgen op een persconferentie in Amsterdam het overmaken van ontwikkelingshulp naar bepaalde non-gouvermentele organisaties (NGO's). Volgens Venetiaan wordt er geld gedoneerd aan groeperingen ,,waar politieke figuren de leiding hebben''. Die zouden ,,het opruimen'' van politieke partijen waartoe ook Venetiaan behoort als doel hebben. De president noemde een Surinaamse vertegenwoordiger van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Cordaid als voorbeeld en stelde dat Suriname zich ,,niet voor de gek wil laten houden.''

Venetiaan toonde verder opnieuw zijn ongenoegen over een recent verschenen gezamenlijk Nederlands-Surinaams rapport dat de ontwikkelingsrelatie kritisch beschrijft. Volgens hem ging Nederland dwarsliggen toen Suriname eigen mensen wilde aanwijzen in de onderzoeksgroep. Daarbij werd Venetiaan vervolgens naar eigen zeggen beschuldigd van ,,manipulatie'' en ,,beïnvloeding''. ,,Toen was het voor mij afgelopen'', aldus de president, die vertelde dat hij het rapport nog niet gelezen heeft. De totstandkoming van dat rapport werd overigens begeleid door een Nederlandse en Surinaamse referentiegroep en op het laatste moment herschreven door de Surinaamse jurist H. Lim A Po. Venetiaan wilde niet ingaan op de vraag of zijn kritiek ook de Surinaamse inbreng bij de totstandkoming van het rapport betreft.

De president zei dat hij ,,naar goed Surinaams gebruik'' aan de Nederlandse autoriteiten het signaal heeft gegeven dat hij enkele dagen hier logeerde. ,,Maar er is geen uitnodiging voor een gesprek gekomen. Wij zijn bescheiden en hebben er ook verder niet op aangedrongen'', aldus Venetiaan. Het Surinaamse staatshoofd was enkele dagen op doorreis in Nederland na een officieel bezoek met een uitgebreide delegatie aan China. Hij is vanmiddag teruggereisd naar Paramaribo.