Hulp aan Suriname

`Een belaste relatie' is het zoveelste negatieve evaluatierapport over de hulpverlening aan Suriname. In dit soort rapporten vinden de Nederlanders steevast dat Surinamers, corrupt, lui, slordig en niet professioneel zijn. De Surinamers betichten de Nederlanders van arrogantie, rigiditeit en bemoeizucht.

Dit leidt dan tot een patstelling waarbij beide partijen zich beschermd voelen en geen aanleiding zien tot veranderingen. Onze indruk is anders en berust op een samenwerking van tien jaar tussen een aantal niet-gouvernmentele organisaties (NGO's) in Suriname en een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie, International Child Development Initiatives

(ICDI).

Het geheel is gevat onder de naam van Children in Suriname Programme. Er is bewust voor gekozen om buiten de Nederlands-Surinaamse relatie te blijven en geen Nederlandse ervaring en expertise naar Suriname te dirigeren, zoals gebruikelijk is. In plaats hiervan zijn de Surinaamse

partners aangemoedigd zich te oriënteren in het Caraïbisch gebied. Hulp helpt wel, maar die moet dan wel op de juiste manier worden aangeboden.