Homohuwelijk 2

NRC Handelsblad opent op 28 februari met een artikel over de strijd over het homohuwelijk in de VS. Een uitstekend artikel dat de discussie over openstelling van het huwelijk voor homoparen in het juiste perspectief plaatst. Het komt de politici goed uit om het in de strijd om het presidentschap te gebruiken. Voor de homo-emancipatie is het echter uitermate gunstig, hoe negatief en kwetsend de opvattingen ook zijn. Het is het gesprek van de dag.

In een land waar discriminatie verboden is, behoort de overheid alle burgers in gelijke gevallen gelijk te behandelen. Discriminatie op grond van seksuele voorkeur is verboden en daarom behoren ook homoseksuelen de mogelijkheid te hebben met elkaar te trouwen. De burgemeester van San Fransisco baseert zijn actie om trouwen in zijn stad mogelijk te maken op dit uitgangspunt. Het is uitermate boeiend te zien hoe de discussie zich zal ontwikkelen. Maar één ding is zeker: de ontwikkeling is niet te stoppen. Daarom is de strijd van Bush zinloos.

    • Voorzitter Coc Nederland
    • Henk Beerten