Homohuwelijk 1

In het redactioneel commentaar op 25 februari wordt gesuggereerd dat het homohuwelijk zich het eerst in Scandinavië heeft gemanifesteerd, waar de relatie tussen het huwelijk en het krijgen van kinderen al zeer verzwakt was. ,,Geen wonder dat het homohuwelijk het eerst in Noorwegen en Zweden werd ingevoerd.'' Dit is in twee opzichten onjuist.

In de eerste plaats kennen deze landen niet het homohuwelijk in de betekenis van een huwelijk dat is opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht.De genoemde landen kennen wel al het geregistreerd partnerschap, dat gereserveerd is voor partners van hetzelfde geslacht. Maar Denemarken ging beide landen voor in 1989, terwijl de genoemde noordse landen volgden in 1993. Het geregistreerd partnerschap werd daar nu juist ingesteld om het huwelijk te bewaren voor mensen van verschillend geslacht.

Bij mijn weten is Nederland de eerste staat die het huwelijk zelf heeft opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht, en wel op grond van het gelijkheidsbeginsel. Datzelfde gelijkheidsbeginsel heeft ertoe geleid dat in Nederland het geregistreerd partnerschap hier ook is opengesteld voor mensen van verschillend geslacht. Intussen is België gevolgd met de openstelling van het huwelijk, en zijn er ook elders plannen.

Het hoofdartikel, dat zich vooral richt op de bespreking van de Amerikaanse ontwikkelingen op stedelijk en federaal niveau, maakt niet erg duidelijk of het om het opengestelde huwelijk dan wel om vormen van geregistreerd partnerschap gaat. Het is beter de term homohuwelijk te vermijden of te expliciteren. Bush heeft het kennelijk over het huwelijk, maar er bestaan in de VS al allerlei vormen van partnerschapsregistratie voor mensen van hetzelfde geslacht. Overigens maken Nederland, en sinds kort ook België het mogelijk voor buitenlanders een huwelijk aan te gaan, ook als dat niet is toegestaan in het land waarvan ze de nationaliteit bezitten. De wet van de plaats van sluiting is beslissend. Met een toeristenvisum komen Amerikanen een heel eind, ook al zal zo'n huwelijk vaak niet in hun vaderland erkend worden.

    • H.U.Jessurun D'Oliveira