Hardere aanpak computermisdaad

Minister Donner (Justitie) heeft voorstellen gedaan voor een hardere aanpak van computercriminaliteit.

Mensen die inbreken in computers of systemen platleggen kunnen een celstraf krijgen van maximaal een jaar. Iedereen die computervirussen verspreidt of grote hoeveelheden gegevens verstuurt of opvraagt met als doel een computersysteem uit te schakelen, zal strafrechtelijk worden vervolgd. Het versturen van reclame die niet als doel heeft computers lam te leggen, valt volgens de minister niet onder het strafrecht, maar het bestuursrecht. De Opta zou deze spammers moeten aanpakken.

Dit alles blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Donner voor advies naar een aantal instanties heeft gestuurd, zoals het openbaar ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. De strengere wetgeving is het gevolg van het zogenoemde Cybercrime-verdrag. In november 2001 spraken de 43 landen van de Raad van Europa, alsmede de VS, Canada, Japan en Zuid-Afrika, af om computercriminaliteit internationaal te bestrijden.

Donner wil dat ieder opzettelijk binnendringen in een computer strafbaar wordt. Nu is computervredebreuk veel strakker gedefinieerd. De hacker moet de beveiliging van de computer uitschakelen, andere technische ingrepen doen of een valse identiteit gebruiken. Inzage in gegevens die niet voor de hacker zijn bedoeld, moet al strafbaar zijn, vindt Donner. De minister wil verder bepaalde voorbereidende handelingen van computermisdrijven strafbaar stellen, zoals het onrechtmatig aftappen van informatie.

Het wetsvoorstel bevat ook voorstellen om de opsporingsbevoegdheden van politie en justitie uit te breiden. De officier van justitie moet een internetaanbieder kunnen bevelen bepaalde klantgegevens `tijdelijk beschikbaar te houden'. Daarna kan een verzoek volgen om de klant af te tappen. Providers moeten nu al op verzoek van het OM e-mail en internetverkeer van hun klanten kunnen tappen. Computercriminelen zouden tevens een voorlopige hechtenis moeten kunnen krijgen.

www.nrc.nl:

Dossier Computerbeveiliging