Fraude rijbewijzen door examinatoren

In Rotterdam zijn de afgelopen jaren zeker duizend buitenlandse rijbewijzen ten onrechte omgezet in Nederlandse documenten. Twee examinatoren van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en de zoon van een rijschoolhouder zijn hiervoor gisteren gearresteerd.

De fraude kwam aan het licht door een opvallend hoog slaagpercentage bij de twee examinatoren. Terwijl het gemiddelde slagingspercentage zo'n 75 procent bedroeg, haalden zij ruim 95 procent. Ook nam het tweetal verhoudingsgewijs veel rijexamens af.

De twee examinatoren werkten bij het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR). Het BNOR is een onderdeel van het CBR. Het regelt examens voor mensen die in vijf jaar tijd vier keer zijn gezakt en is ook verantwoordelijk voor het omzetten van in het buitenland behaalde rijbewijzen.

De fraude bestond eruit dat de betrokken rijschool een examen regelde bij een van de twee examinatoren. Die lieten voor 1.500 euro iedereen slagen. Ook regelden zij desgewenst een vervalst buitenlands rijbewijs voor mensen die helemaal geen rijbewijs hadden, waarna ook dit werd omgezet in een Nederlands rijbewijs.

Volgens het CBR deden in 2002 zo'n 12.000 mensen rijexamen bij het BNOR om hun buitenlandse rijbewijs om te zetten. In dat jaar zetten de twee nu aangehouden examinatoren 577 Iraakse rijbewijzen om in een Nederlands rijbewijs. In heel Nederland werden in 2002 1.400 Iraakse rijbewijzen omgezet voor Nederlandse.

De twee examinatoren en de zoon van de rijschoolhouder worden beschuldigd van valsheid in geschrifte, het aannemen van steekpenningen en omkoping van ambtenaren.