De Geus: extra snijden is niet uitgesloten

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) sluit niet uit dat op zijn departement nog extra bezuinigingen zullen worden doorgevoerd.

De Geus neemt hiermee een ander standpunt in dan de CDA-fractie in de Tweede Kamer, die vindt dat de rek er bij de sociale zekerheid uit is. Het CDA-partijcongres nam vorige maand een resolutie aan die verdere ingrepen in de sociale zekerheid moet voorkomen. Ook regeringspartij D66 en de oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks willen dat de sociale zekerheid wordt ontzien.

De Geus sluit zich aan bij minister Zalm (Financiën), die vrijdag na afloop van de ministerraad een nieuwe ronde bezuinigingen aankondigde omdat Nederland anders in strijd handelt met de Europese begrotingsregels.

Anders dan De Geus hebben de bewindslieden Kamp (VVD, Defensie) en de D66'ers De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) en Brinkhorst (Economische Zaken) sindsdien bepaalde bezuinigingen wel uitgesloten. Kamp weigert nog verder te snijden op defensie, omdat hij vreest dat verdere bezuinigingen de geloofwaardigheid van de krijgsmacht zullen aantasten. Hij schrapte in eerdere bezuinigingsrondes al bijna 12.000 banen. Hij wees gisteren op de Nederlandse bijdrage aan internationale missies.

De D66-bewindslieden De Graaf en Brinkhorst willen niet dat er bezuinigd wordt op onderwijs. Voor D66 waren de extra 700 miljoen euro aan investeringen in onderwijs doorslaggevend om deel te nemen aan een kabinet met CDA en VVD. Brinkhorst zei vanmorgen: ,,Lastenverhoging of uitstel van investeringen komen wat mij betreft niet op de eerste plaats.''

Bij ongewijzigd beleid vertoont het zogenoemde EMU-saldo (het saldo van rijksoverheid, lokale overheden en sociale zekerheid) dit jaar een tekort van 3,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is 0,3 procent meer dan van de Europese Commissie mag. Het kabinet heeft afgesproken dit jaar te streven naar een maximaal tekort van 2,9 procent bbp. Dat maakt extra maatregelen ter grootte van minimaal twee miljard euro noodzakelijk, bovenop de 11 miljard euro die het kabinet dit jaar al aan bezuinigen heeft ingeboekt. Zalm liet vrijdag in het midden of dat met bezuinigingen bereikt moet worden. Het kabinet kan er ook voor kiezen de belastingen te verhogen of eerder afgesproken extra uitgaven uit te stellen.

Zalm gaat de komende weken met zijn collega's onderhandelen. Het is niet uitgesloten dat er meer dan twee miljard gevonden moet worden, omdat sommige maatregelen ook weer negatieve effecten op de begroting kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de belastinginkomsten. Uiterlijk op 1 juni moet het kabinet een definitief pakket met maatregelen (de Voorjaarsnota) naar de Tweede Kamer zenden.