Betuweroute

Oud Tweede-Kamerlid Jaap-Jelle Feenstra die geen twaalf jaar woordvoerder `grote projecten' is geweest, maar hooguit negen jaar schreef in deze krant van 19 februari een artikel `Stop verzinsels over Betuweroute'.

Feenstra denkt dat de liberalisering van het spoorvervoer ook geweldige tijdwinsten gaat opleveren.

Dat is onjuist, omdat er behalve de Betuweroute geen enkele andere `dedicated freight railway' in Europa bestaat en er zelfs in een ver verschiet ook niet zal komen. Daardoor blijft spoorvracht aanlopen tegen beperkte tijdpaden `Nachtsprung', waardoor de gemiddelde snelheid nauwelijks toeneemt, ook niet als het wisselen van locomotief bij een grens overbodig wordt. De reistijd van 14 uur is dan ook volstrekt illusoir.

Voorts citeert hij Husson Huijsman onjuist: deze heeft nooit van tevoren inzage gehad in de (onzinnige) publicatie in Binnenlands Bestuur.

Daarin werd een op zich al vrij onzinnige vraag gesteld: ,,wat kost een retourreis, d.w.z. mét lading heen en leeg terug, voor een container Milaan-Rotterdam?'' Vervolgens werd dit tot overmaat van ramp verward met het begrip `TEU' en een 40-ft container (=2 TEU), zodat er volstrekt verkeerde prijzen in het artikel kwamen. De verslaggever werd destijds duidelijk verteld dat het in de praktijk zo niet werkt: er wordt betaald voor een heen- of een terugreis.

Feenstra, thans betaald door het Gemeentelijk Haven Bedrijf Rotterdam, verschuilt zich voorts achter `kabinetsbrieven', maar bewijzen dat het spoorvervoer sinds 1994 verdubbeld is, doet hij niet. Want hij weet ook dat dit niet waar is.

Ten slotte stelt hij (wederom op grond van een `kabinetsbrief') dat de Betuweroute ,,haar eigen variabele kosten voor beheer en onderhoud kan dekken''. Dan vergeet hij dat de spoorvervoerders direct hebben aangekondigd de voorgestelde 38 eurocent per treinkilometer véél te duur te vinden. Bij een maximale belading van 30 miljoen ton (het dubbele van de huidige oost-west-tonnage over spoor) en de verdubbeling van Feenstra's 20.000 treinen, is de opbrengst 40.000 x 160 (km) x 0,38 (eurocent) = 2.432.000 euro, terwijl de beheers- en onderhoudskosten vermoedelijk richting 100 miljoen euro gaan.

Feenstra heeft in zijn conclusie in zoverre gelijk, dat het onbegrip bij het publiek over de Betuweroute (en de HSL) te wijten is aan een ongelukkige `top-down' presentatie van opeenvolgende regeringen. Om daaruit (slotregel) te concluderen, dat de tegenstanders in beroepsprocedures en via de politiek ongelijk hebben gekregen, zegt helaas meer over het onbegrip en zelfs over de verwevenheid van de (Haagse) politiek en beroepsinstanties (Raad van State, destijds) dan over de juistheid van zijn stellingen.

    • Johan de Bruin
    • Husson Huijsman