Website toont risico op kanker in drie regio's

,,U heeft het recht om te weten welke bedrijven zich in uw omgeving bevinden en welke gezondheidsrisico's u daardoor loopt.'' Dat schrijven de makers op hun gisteren geopende website rechtomteweten.nl.

Op de website is voor drie regio's in Nederland het risico berekend om kanker te krijgen als gevolg van de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door industrie. Wie een postcode uit deze regio's intikt, krijgt het jaarlijkse kankerrisico op zijn computerscherm.

De website is een initiatief van twaalf provinciale milieufederaties en de stichting Natuur en Milieu, ondersteund door de Katholieke Universiteit Nijmegen en gesubidieerd door het ministerie van VROM. De site werd gisteren in Nijmegen geopend door Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, in aanwezigheid van onder anderen de Tweede-Kamerleden Diederik Samsom (PvdA) en Boris van der Ham (D66).

Voor de site zijn de regio's Rijnmond, IJmond en Nijmegen onderzocht. Volgens de makers valt de kans op het krijgen van kanker als gevolg van industrie in Nijmegen mee, maar zijn de riscio's in de regio's Rijnmond en IJmond groter dan de gebruikelijke streefwaarden. Wel zijn de risico's alle onder de maximaal toelaatbare risico's voor kankerverwekkende stoffen.

In een klein deel van het Rijnmondgebied bedraagt het risiso acht tot negen op de tien miljoen, dat wil zeggen dat als tien miljoen mensen een jaar lang aan dit risico worden blootgesteld, acht of negen van deze mensen als gevolg hiervan kanker zullen krijgen.

Dit lokale risico kan volgens de websitie voor 39 procent worden herleid op de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door het bedrijf Shin-Etsu, producent van pvc, in de Botlek, op ruime afstand gevolgd door Shell Chemie in Pernis, Exxon Chemical en Shell Raffinaderijen. In een klein deel van de IJmond bedraagt het jaarlijkse risico vijf tot zes op de tien miljoen mensen, vooral als gevolg van Corus Staal.

De makers van de site hopen met hun informatie onrust over industrie weg te nemen, maar ook bedrijven en vergunningverleners te stimuleren maatregelen tegen uitstoot te nemen.