Verdonk wil integratie kunnen meten

De Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam bestudeert in opdracht van minister Verdonk (Integratie) of het mogelijk is om met de zogenoemde vignettenmethode de mate van integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving vast te stellen.

Een voorbeeld van een vignet is het fictieve meisje Fouzia, een 19-jarig meisje dat een MBO-studie volgt, een hoofddoek draagt en een bijbaan heeft. Ze kijkt graag naar Goede Tijden Slechte Tijden, maar ook naar soaps op Arabische zenders. Ze leest de Metro. Autochtone vriendinnen heeft ze niet, ze is ook geen lid van een autochtone club of vereniging. Hoe geïntegreerd is Fouzia? Indien de methode bruikbaar is, zal een dwarsdoorsnee van de Nederlandse bevolking de vignetten ook voorgelegd krijgen.

Als de vignettenmethode doeltreffend blijkt te zijn, zou daarmee jaarlijks het percentage geïntegreerde allochtonen gepeild kunnen worden. Dat moet het mogelijk maken een beter oordeel te vellen over het gevoerde overheidsbeleid.

Tot nu toe zijn er geen harde gegevens beschikbaar over het aantal geïntegreerde allochtonen in Nederland. Een woordvoerder van Justitie zei vanmorgen dat het ministerie in december 2003 aan het SEO heeft gevraagd om een meetinstrument te ontwikkelen waarmee over de mate van integratie van allochtonen kan worden geoordeeld. Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van Justitie heeft dezelfde opdracht gekregen. ,,Het gaat om verkennende onderzoeken'', aldus de woordvoerder. ,,Er is niet gekozen voor een bepaalde methode.'' Het ministerie verwacht in april een reactie van de twee onderzoeksinstituten.

Voor de proef met de vignettenmethode heeft het SEO negentien opinieleiders uitgenodigd voor een bijeenkomst op 26 maart in Den Haag.

Uitgenodigd zijn onder andere onderwijsdeskundige Zeki Arslan van het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling Forum, de rechtsgeleerde en filosoof Paul Cliteur, de strafrechtgeleerde Afshin Ellian en het Kamerlid Naima Azough van GroenLinks. De projectleider van het onderzoek, Lucy Kok van de SEO, zei vanochtend desgevraagd dat drie van de uitgenodigde mensen hun medewerking al hebben toegezegd.