Onderzoek naar salarisafdracht

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt of de salarisafdracht van Kamerleden en andere volksvertegenwoordigers aan hun partijen in overeenstemming is met de eed die zij afleggen. Dat heeft minister Remkes (Binnenlandse Zaken) aangekondigd. Aanleiding is de belofte die de SP vraagt aan kandidaten voor hun kieslijsten dat zij hun salaris als gekozene afdragen aan de partij. Leden van de Eerste en Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraden beloven in hun eed echter dat zij geen gunsten of giften hebben beloofd om gekozen te worden.