Links of rechts

Ik ben het met Patrick van Schie eens dat het liberalisme zich niet in het vakje `links' of `rechts' laat plaatsen (NRC Handelsblad, 25 februari). Het is een zeer brede politieke ideologie die uitstekend past binnen de huidige geïndividualiseerde samenleving. Maar juist daarom is het mogelijk om binnen het liberalisme verschillende substromingen te ontwikkelen, die wel binnen het politieke spectrum als `links' of `rechts' kunnen worden gekarakteriseerd. Zo bestaat er het sociaal-liberalisme, dat belichaamd wordt door D66, en dat veel aandacht schenkt aan `linkse' thema's, zoals onderwijs, rechten voor homo's en milieu. Daartegenover staat het conservatief- liberalisme, de stroming van de VVD, die zich meer bezighoudt met `rechtse' thema's, zoals veiligheid, immigratie en integratie. Deze partijen hebben twee verschillende visies, die desalniettemin allebei passen binnen het liberalisme.

    • Arthur Krebbers Leidschendam