Duitsers gaan door met tolsysteem

De Duitse regering houdt toch vast aan de aanleg van een geavanceerd systeem voor tolheffing door een consortium van DaimlerChrysler en Deutsche Telekom. Dat hebben bondskanselier Schröder en de bestuursvoorzitters van de ondernemingen, Jürgen Schrempp en Kai-Uwe Ricke, gisteravond bekendgemaakt.

Eerder deze maand liet de regering weten het contract voor de levering van het tolsysteem op te zullen zeggen. De bedrijven hebben zich op de technische complexiteit van het systeem verkeken waardoor het niet bijtijds opgeleverd kon worden. Bovendien zou het financiële risico vrijwel volledig voor rekening van de overheid komen. De bedrijven zijn nu alsnog akkoord gegaan met een hogere aansprakelijkheid.

Afgesproken is om het tolsysteem voor vrachtauto's op de Duitse snelwegen in twee fasen in te voeren. Per 1 januari 2005 moet een eenvoudige versie operationeel worden, per 1 januari 2006 het volledige systeem, dat onder meer gebaseerd is op satellietherkenning.

Oorspronkelijk zou het systeem al vorige herfst in de lucht zijn. De overheid loopt sindsdien maandelijks 156 miljoen euro mis doordat het oude tolsysteem, het Eurovignet, al is afgeschaft. Een scheidsgerecht moet zich nu buigen over de vraag wie moet opkomen voor de schade die tot nu toe is ontstaan. Voor schade die in de toekomst wordt geleden, zijn nieuwe afspraken gemaakt.

De machtsverhoudingen binnen het consortium zijn inmiddels gewijzigd. Elektronicaconcern Siemens wordt verantwoordelijk voor de technische coördinatie bij het leveren en inbouwen van speciale computers in vrachtauto's. Deutsche Telekom krijgt grotere invloed in het consortium Toll Collect dat het systeem moet aanleggen en exploiteren. Jürgen Schrempp over een minder prominente rol voor DaimlerChrysler: ,,We begroeten de idee dat specialisten op andere terreinen de leiding overnemen. Wij concentreren ons op hetgeen wij kunnen.''

Het is de bedoeling dat het afrekenen van tol in Duitsland in de toekomst volledig wordt geautomatiseerd.