Zwart huis in België

Mijn schoonvader woont in België en kocht in 2000 een appartement aan de Belgische kust. In de koopakte staat dat zijn kinderen ieder voor een gelijk deel eigenaar zijn en mijn schoonouders het vruchtgebruik hebben. Hij betaalde de koopsom. Hoewel ik indertijd aandrong om een schenkingsakte op te laten maken, gebeurde dit niet. Ik weet niet goed hoe ik hiermee om moet gaan. Moet ik dit nu opgeven als schenking en schenkingsrechten betalen en het huisdeel opnemen in box 3? Of geldt dit niet, omdat wij het vruchtgebruik niet hebben en zelfs een (lage) huur moeten betalen als we het appartement willen gebruiken? Mijn schoonvader wil graag alles buiten de fiscus om doen, zodat hij geen vragen krijgt over de herkomst van het geld.

(H. van der W.)

Uw schoonvader leest waarschijnlijk nooit kranten. In de EU gaan steeds meer belastingdiensten samenwerken om zwart geld op te sporen, onder meer door na te gaan wie een huis in het buitenland bezit en waar dat van betaald is. Het zit er dik in dat uw bezit een keer aan de beurt komt. Uw deel van het huis is een zogenaamd bloot eigendom, omdat anderen het vruchtgebruik hebben, althans wanneer dat formeel zo geregeld is. Het kan zijn dat uw schoonvader dat alleen mondeling tegen zijn kinderen heeft gezegd. Dan moet u de volle waarde opgeven in uw box 3. U bent dubbel in overtreding. Uw aangifte inkomstenbelasting is onvolledig en u gaf de schenking niet aan. Hoewel dat laatste niet nodig is wanneer uw schoonouders langer dan tien jaar buiten Nederland wonen, want dan zijn de Belgische wetten van toepassing. U laat u meeslepen in de drang van uw schoonvader om de belasting te ontduiken. Niet slim, want ontduikers hebben het tij tegen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele