Tumult rond NCRV-documentaire

Om te voorkomen dat politie en justitie onnodig veel tijd besteden aan zedenzaken die onmogelijk zijn te bewijzen, stelde het college van procureurs-generaal vijf jaar geleden de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken in. De groep deskundigen krijgt alle zedenzaken onder ogen waarbij sprake is van hervonden herinneringen, herinneringen van voor het derde jaar, of ritueel misbruik.

De expertisegroep moet de geloofwaardigheid van de aangifte beoordelen. Tussen oktober 1999 en eind 2000 nam de expertisegroep 26 zaken in behandeling, twaalf daarvan voldeden aan de criteria voor geloofwaardigheid. Acht van die twaalf zaken betroffen zogenoemde hervonden herinneringen.

Een typisch voorbeeld van hervonden herinneringen betrof de NCRV-documentaire `Verborgen moeders'. Daarin laat documentairemaker Thom Verheul in het jaar 2000 een vrouw aan het woord over incest en abortus door haar vader die als dominee tegen abortus preekt. Het dorp is herkenbaar in beeld. Een week later impliceert een andere vrouw, in een aflevering van dezelfde serie, dat ze door gezinsleden seksueel misbruikt is. In beide gevallen was sprake van hervonden herinneringen, de vrouwen waren jarenlang in therapie geweest.

NCRV bood beide families pas in de zomer van 2002 schadevergoeding en excuses aan.