Second thoughts

In de bijlage Wetenschap & Onderwijs van 17 januari geeft Vincent Icke een nadere toelichting op het verschijnsel remmende auto's. Hij stelt daarin het volgende: `Omdat S (de wrijving tussen wegdek en banden) altijd kleiner dan 1 is, kan de vertraging nooit groter zijn dan de valversnelling.'

Deze bewering is echter onjuist. De wrijvingscoëfficiënt S (wrijvingskracht gedeeld door het gewicht) tussen band en wegdek bestaat uit twee componenten nl. de adhesie- of kleefcomponent en de hysteresis- of vervormingscomponent.

De adhesiecomponent kan gemakkelijk groter dan 1 zijn. Als een horizontale kracht wordt uitgeoefend op een blokje rubber dat belast is met een gewicht, kunnen op een vlakke plaat waarden van 2 à 3 worden bereikt.

De hysteresiscomponent kan ook groter dan 1 worden. Zie het extreme geval dat Vincent Icke zelf noemt van een geblokkeerd tandwiel op een tandheugel.

Op een nat wegdek vervalt de adhesiecomponent geheel of gedeeltelijk omdat zich een waterfilm vormt tussen rubber en wegdek.

Bij remproeven met autobanden zijn op droge wegdekken waarden van S gevonden van 1,5. Deze waarden treden op nog vóór de band blokkeert.

Het wereldrecord voor versnellingen van dragsters ligt boven 40 m/sec². Er kan dus geen natuurkundewet zijn die een wrijvingscoëfficiënt groter dan 1 verbiedt.