Reputatie Adecco voorgoed geschaad

De jongste mededeling van Adecco over zijn boekhoudkundige problemen zal een einde maken aan veel van de twijfels die het bedrijf omringen. Maar de gevolgen van de herhaalde misstappen van het management zullen nog wel een tijdje blijven hangen.

Het Zwitserse uitzendbureau moest zijn jaarverslag uitstellen na de ontdekking van boekhoudkundige onregelmatigheden bij zijn Amerikaanse dochters. Het maakte de problemen vervolgens erger door vage verklaringen af te leggen, geen commentaar te geven op grote personele wijzigingen aan de top en extra informatie uitsluitend ter beschikking te stellen van een select groepje beleggers.

De jongste bekendmaking laat nog steeds ruimte voor twijfel. Adecco heeft enige gevallen van verduistering en andere onregelmatigheden gevonden - en het bedrijf heeft daar merkwaardig genoeg aan toegevoegd dat deze zich `voornamelijk' op filiaalniveau afspeelden. Maar belangrijker is dat het onderzoek nog niet is afgerond. Toch is het een opluchting voor de aandeelhouders dat de problemen naar verwachting klein zullen zijn en niet de omvang zullen hebben van andere Europese boekhoudschandalen, zoals dat van Ahold, om maar te zwijgen over Parmalat. Gisteren was de aandelenkoers van Adecco rond lunchtijd met 12 procent gestegen. Maar ondanks deze sprong worden de aandelen nog steeds tegen een korting van 15 procent ten opzichte van die van zijn branchegenoten verhandeld. Deze korting zal vermoedelijk verdwijnen als het definitieve onderzoeksrapport tot dezelfde conclusies komt als het voorlopige. Maar de premie die Adecco altijd ten opzichte van zijn concurrenten heeft genoten, behoort waarschijnlijk voorgoed tot het verleden, ongeacht de uitkomst van het onderzoek.

Toegegeven, de winstmarges van uitzendbureaus hangen nauw samen met hun omvang. Als het grootste uitzendbureau ter wereld verdient Adecco misschien uiteindelijk weer een premie. Maar dat zou om twee redenen een vergissing zijn. In de eerste plaats heeft het management het imago gekregen arrogant te zijn, makkelijk blunders te begaan en bepaalde beleggers voor te trekken. Dat zijn niet echt trekjes die vertrouwen inboezemen. In de tweede plaats heeft Adecco zijn groei te danken aan een serie overnames. Sluimerende zorgen over het bedrijf maken nieuwe overnames lastiger, waardoor de expansie zal worden afgeremd. Combineer deze twee factoren en het lijkt erop dat Adecco blij mag zijn als het de korting ongedaan weet te krijgen.

    • Robert Cyran