Puntig Proza is waardevolle beoefening van letterkunde

Puntig Proza. Daarover gaat het boeiende artikel van Marjoleine de Vos in Opinie & Debat van 24 januari. Anders dan de aankondiging van het artikel dat het zou gaan over de `nationale gedichtendag', doet verwachten.

Dichtkunst is de kunstvorm die het meest de muziek benadert. Woorden worden gekozen op klank en gerangschikt naar ritme. Het als gedicht gebrachte vertaalde stuk `Meneer Cogito en de zuivere gedachte' en dat van Rutger Kopland: `Er blijft over te praten' voldoen niet aan deze kenmerken. Zij dragen boeiende gedachten en zijn lezenswaardig, doch gedichten zijn het niet. Letterkundige kronieken geven veelal blijk van deze begripsverwarring.

Puntig Proza is ook een waardevolle beoefening van letterkunde. Het gedicht is als een opstijgende zondoorlichte zeepbel, fragiel en bevend, bij de geringste beroering uiteenspattend, het Puntig Proza is meer een, stevig door schone dreven stappende, vertellende wandelaar, met uitzicht op een verre horizon.

    • L. van Heijningen