Pensioenakkoord Philips en bonden

Philips en de vakbonden zijn het vrijdagavond na ruim tien maanden eens geworden over een nieuwe regeling voor de pensioenen. Daarmee is de weg vrij om te onderhandelen over een nieuwe CAO voor ongeveer 30.000 werknemers. Dat hebben de vakbonden de Unie en FNV Bondgenoten gezegd. De oude CAO liep in mei 2003 af. Om over een nieuwe collectieve afspraak te kunnen praten, moest eerst een akkoord worden bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Het concern gaf in juli het personeel al een voorschot van 1,25 procent loonsverhoging.