...over advertenties en redactionele aandacht

In het economiekatern van zaterdag was op pagina 25 een `ingezonden mededeling' (IM) van de firma Schretlen geplaatst, terwijl op pagina 27 de redactie aandacht aan de advertentie besteedde. Mij bekroop de gedachte van koppelverkoop.

De kop is bijvoorbeeld gedeeltelijk een citaat uit de IM. In een aparte inzet vermeldt u nogmaals de naam Schretlen. Het artikel verwijst tenslotte naar het telefoonnummer en de website van Schretlen (die uiteraard ook in de advertentie staan). In het geheel noemt u vijfmaal de naam Schretlen en viermaal de productnaam.

Verder werd mijn aandacht getrokken door radiospotjes waarin de luisteraar wordt geattendeerd op informatie over outsourcing en Logica CMG in NRC Handelsblad. Ik veronderstelde dat het zou gaan om redactionele aandacht. Want de krant adverteert toch vooral om losse kopers en abonnees aan te trekken. Afgelopen maandag zie ik dan een paginagrote advertentie van Logica CMG staan: over outsourcen. Ik meen me te herinneren dat u wijzigingen in het advertentiebeleid heeft aangekondigd en ik begrijp ook goed dat advertentiegelden keihard nodig zijn.

Maar ik voelde me door deze twee uitingen toch op het verkeerde been gezet. De reden om de krant te kopen is immers dat u tracht om te goeder trouw een selectie van het nieuws te maken en deze via een redacteur onafhankelijk brengt.

    • Marco Bunge