Oma Versluys-constructie

Ik bezit geen vermogen, maar wel een aardige collectie antiek, zilver en schilderijen, afkomstig uit familiebezit, die ik na mijn overlijden in de familie wil houden. Ik ben ongetrouwd en heb geen kinderen, mijn zusters en broers zijn dus mijn erfgenamen. Omdat er met hen geen prettig contact is, wil ik mijn bezit nalaten aan uitsluitend één nichtje en één neef, die me wel dierbaar zijn. Om moeilijkheden te voorkomen, bedacht ik dat het handig is om nú al alle spullen aan hen te schenken, waarbij zij mij die spullen weer lenen voor zolang als dat mij uitkomt. Is dat legaal? Kan je zomaar kostbare spullen schenken zonder dat de fiscus daar een deel van opeist? Moeten die neef en nicht meerderjarig zijn?

(L. van A.)

In onze familie heet dat de oma Versluys-constructie. Oma was heel gul, maar altijd op voorwaarde dat je het direct moest teruggeven wanneer ze dat wilde. Dat kunt u ook doen, hoewel ik niet weet om hoeveel geld het gaat. Bovendien: wat is kostbaar? Uw zusters en broers zijn niet uw erfgenamen wanneer u in uw testament die neef en nicht aanwijst als enige erfgenamen. Zijn die minderjarig, dan valt uw schenking min of meer onder het ouderlijk gezag. Kan lastig zijn, maar u moet toch naar de notaris, dus leg deze kwestie voor.