Misplaatste bevlogenheid van de veel linkse politici

Na de Tweede Wereldoorlog is in ons land een politiek bestel tot ontwikkeling gekomen dat doordrongen was van linkse ethiek. Links ontleende dit mandaat aan de menslievendheid als tegenstelling met het onmenselijke regime van de voormalige bezetter.

Tegelijk gedroeg de linkse politiek zich allerminst ethisch jegens andersdenkenden en raakte zij tevens meer en meer gespeend van realisme ten aanzien van de problemen die zich in Nederland begonnen voor te doen.

Dit onverkwikkelijke tijdperk kenmerkte zich door vaagheid. Er was niemand die uitriep dat we iedere vreemdeling moesten binnen laten, er was ook niet iemand die stelde dat vreemdelingen geen Nederlands hoefden te leren en vooral hun eigen cultuur moesten behouden. Nee, er bestond een algemene consensus onder het juk van het absolute gelijk van politiek links.

In het parlement groeit op dit moment het besef dat er wezenlijke fouten zijn gemaakt, maar tot het wijzen naar politici met zeer verwijtbare (want schadelijk voor land en cultuur) standpunten die verder gingen dat de heersende consensus, is het nooit gekomen. Ze waren er wel.

Ien van den Heuvel, in 1974 voorzitter van de PvdA, verdedigde in die functie het bestaan van de Berlijnse Muur. Dat Oost-Duitsland een gevangenis was met de Stasi als oppasser en dat velen zijn vermoord bij een poging om te ontsnappen, woog bij haar minder zwaar dan het voortbestaan van een samenleving achter de muur op linkse grondslag.

De nieuwste flater komt voor rekening van Femke Halsema. Terwijl het iedereen duidelijk kan zijn hoe de mediterrane huwelijksmigratie ons land schaadt en veel politici zich beraden op (vooral!) fatsoenlijke manieren om deze praktijken een halt toe te roepen, verkondigt Femke Halsema met haar triomfantelijke aplomb: ,,Ieder heeft het recht om te trouwen met wie hij wil!''

Nog afgezien of, naar onze maatstaven, het bezit van een onmondige slavin kan doorgaan voor een huwelijk, wegen voor Halsema de regels zwaarder dan de schade die deze regels ons land toebrengen.

Iets minder bevlogenheid en wat meer gezond verstand zouden Halsema niet misstaan.