Het massaal doden van de muskusrat is geen oplossing

De informatie in uw krant van 16 januari met een hartverscheurende foto van een rat in een klem nodigt uit tot het bieden van tegenwicht.

U laat immers boeren en muskusrattenbestrijders aan het woord, mensen die hun vernuft hebben gezet op het ene doel: massale vernietiging van dat ellendige dier, hoe ze aan hun eind komen doet er niet toe: de kogel, de klem, uitdrogen, verhongeren. Pure wraakzucht.

Berichten uit deze hoek hebben maar één doel: aan te tonen wat voor een vreselijk dier het is en hoe de edele muskusrattenbestrijders in hun nobele bedoelingen worden tegengewerkt.

Laten provinciale bestuurders, in plaats van te wijken voor deze moordenaarslobby, eens biologen opdracht geven te bekijken wat de problemen precies zijn, waarom er juist nu zoveel ratten zouden zijn, waar ze zijn en wat een meervoudige inzet van methoden is om te voorkomen dat eventueel dijken in het water storten. Vooralsnog heeft de droge zomer van afgelopen jaar meer invloed op de stevigheid van onze dijken gehad dan de muskusrat.

Eén ding is duidelijk, massaal doden is geen oplossing en dat is ook nooit een oplossing, al was het maar om ethische redenen. Ratten zijn territoriumdieren en zorgen ervoor dat de populatie weer op sterkte komt.

Het zou goed zijn als NRC Handelsblad eens de andere kant laat zien door een artikel te verzorgen waarin wetenschappers en dierenbeschermers aan het woord komen met een meer evenwichtige kijk. Of gaat deze krant mee met de modieuze verdachtmaking van alles wat opkomt voor de belangen van het dier?