Gevangenisbeleid van Pim Fortuyn toch uitgevoerd

De Tweede Kamer overweegt in grote meerderheid om een gevangenisstraf van 30 jaar in te voeren (NRC Handelsblad, 23 januari). Daarmee geeft zij aan het nu helemaal niet meer te weten en de verantwoordelijkheid waar Balkenende de mond van vol heeft maar het hart niet, af te schuiven op ontspoorde onderdanen. De minister van Onderwijs is arrogant genoeg om de scholen struisvogelgedrag te verwijten en inmiddels worden voorbereidingen getroffen om de jongste schrik van het avondland dertig jaar te laten boeten voor dertig jaar mislukt integratiebeleid. In Thailand worden intussen gevangenen losgekocht, want acht jaar zitten vindt men meer dan genoeg. Heet dat tweesporenbeleid, schizofrenie of het spoor bijster? Of is het gewoon meten met twee maten?

Want waar die arme Nederlanders in Thailand onevenredig worden gestraft, daar mogen van de minister van Justitie etnische minderheden hier te lande voor hun vergrijpen weer zwaarder boeten dan de blanke Nederlander.

Stom eigenlijk van Volkert dat hij zo lang moet zitten. Hij had die moord net zo goed achterwege kunnen laten; Fortuyns beleid wordt toch wel uitgevoerd.