Geen apenfort

`Uiteindelijk te duur', besloot het bestuur van de universiteit van Cambridge deze week, en daarmee gaat een plan voor een nieuw en omstreden primaten-onderzoekscentrum voorlopig in de ijskast. Onverwacht kwam er zo eind aan een slepende ruzie tussen dieractivisten en de universiteit. De universiteit wilde graag een proefdierlaboratorium met apen voor onderzoek naar uiteenlopende neurologische aandoeningen. De Britse vice-premier John Prescott betuigde vorig jaar zijn steun aan het project.

Twee actiegroepen, Animal Aid en de National Anti-Vivisection Society, bevochten het plan nog deze maand voor een hogere rechtsinstantie. Maar voordat dit high court zich had uitgesproken, zag Cambridge University af van de plannen, omdat de geraamde kosten voor het centrum stegen van 24 miljoen pond (35 miljoen euro) naar ruim 32 miljoen pond. Vooral de maatregelen die moeten worden genomen voor de beveiliging van het centrum deden de kosten de pan uitrijzen. Tegenover de BBC verklaarde een woordvoerder van de universiteit: `'We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven een Fort Knox te bouwen en te onderhouden.''

De Wellcome Trust en de Medical Research Council, die het project voor hersenonderzoek in gang zetten, gaan nu op zoek naar een andere locatie voor het centrum.