Fiscus geeft 5 mln aan failliet KPNQwest

De Nederlandse Belastingdienst heeft bijna vijf miljoen euro gestort op de rekening van het failliete telecombedrijf KPNQwest. Dit gebeurde enkele weken na de surseance van het bedrijf, in mei 2002. Het bedrag ligt hoger dan de opbrengsten uit de verkopen van de verschillende netwerken van KPNQwest, waarmee 4,5 miljoen euro werd opgehaald.

De curatoren van KPNQwest vermoeden dat het om een vergissing gaat van de Belastingdienst. Maar als de fiscus geld stort op de rekening van een failliet bedrijf, is teruggave daarvan niet vanzelfsprekend, verklaart KPNQwest-curator Jan van Apeldoorn. ,,Juristen voeren daar debatten over'', zegt Van Apeldoorn. ,,De vraag is of het om een onmiskenbare vergissing gaat. Dat zoeken we nu uit.'' Tot dusver, ruim anderhalf jaar na storting, is het geld daarom nog niet teruggegeven.

Van Apeldoorn zegt het geld in principe te willen terugstorten, maar het moment van terugstorten is nu juist punt van discussie met de Belastingdienst. Dat heeft volgens hem te maken met de ,,rangorde die geldt bij faillissementen''. ,,Het zou kunnen zijn dat de Belastingdienst niet het volledige bedrag terugkrijgt. Maar dat is nog onduidelijk.''

De zaak met de Belastingdienst, die niet wil reageren op de kwestie vanwege een geheimhoudingsplicht, is pas recent boven tafel gekomen omdat de fiscus het geld had gestort op een rekening van Bank of America. Deze bank heeft nog een vordering uitstaan op KPNQwest en wilde het geld daarom niet zomaar vrijgeven aan de curatoren.

De curatoren verwachten binnenkort het onderzoek af te kunnen ronden naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement bij KPNQwest, dat in juni 2002 werd uitgesproken. Het datacommunicatiebedrijf maakte in april van dat jaar bekend in grote financiële problemen te verkeren, maar slaagde er niet in nieuw kapitaal aan te trekken.

Deze week diende in Haarlem een rechtszaak waar banken, leveranciers en obligatiehouders volledige inzage eisten in de tot dusver opgebouwde dossiers van de curatoren. Volgens de curatoren is dit wettelijk niet toegestaan. De schuldeisers eisen inzage omdat zij willen bepalen wie aansprakelijk is te stellen voor de geleden schade.